Η εκπαίδευση εντός και εκτός σχολικής τάξης.
ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ / ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ / Ευρώπη / Εκπαίδευση / Ελλάδα / Κρίση / Κοινωνία / ΜΜΕ / Παιδεία / Πανελλήνιες / Πολιτική / Σχολείο

Η εκπαίδευση εντός και εκτός σχολικής τάξης.

Θα προσπαθήσω να γράψω μερικά πράγματα που συμβαίνουν στην εκπαίδευση. Το θέμα βέβαια είναι τεράστιο και (δυστυχώς) δεν μπορώ να το αναλύσω σε λίγες γραμμές ή σελίδες. Θα χρειαζόμουν τόμους και κάποιες φορές πιο εξειδικευμένες γνώσεις. Μπορώ όμως να αναφέρω πολύ απλά και στοιχειώδη πράγματα τα οποία βιώνω καθημερινά.

Τα έβαλα σε ειδική σελίδα του blog για να είναι πιο ολοκληρωμένα και να διαβάζονται καλύτερα. Συνέχεια

Βαθμολογία: