Άρθρα που διαβάσαμε / Άρθρα που μας έστειλαν / ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ / Διαδίκτυο / Επιστήμη / Εκπαίδευση / Ελλάδα / Κρίση / Κοινωνία / Παιδεία / Πολιτική / Σχολείο

Θέσεις της Π.Ε.ΚΑ.Π. για την Πληροφορική στο Νέο Λύκειο

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πρόσφατα το επίσημο σχέδιό του για το Νέο Λύκειο. Η Π.Ε.ΚΑ.Π. από την πρώτη στιγμή, με ανακοίνωσή της (1) εξέφρασε την άποψη ότι η πρόταση του Υπουργείου σε σχέση με τη διδασκαλία της Πληροφορικής, αν και βελτιωμένη σε σχέση με τα σχέδια που είχαν διαρρεύσει το προηγούμενο διάστημα, απέχει πολύ από την εκφρασμένη θέληση και τις ανάγκες της κοινωνίας και από τη θέση της Π.Ε.ΚΑ.Π. για ένα υποχρεωτικό μάθημα Πληροφορικής σε όλο το Λύκειο και για όλους τους μαθητές. Η θέση αυτή της Π.Ε.ΚΑ.Π. δεν είναι απόρροια καμίας συντεχνιακής λογικής ή «αριθμητικής» οργανικών θέσεων, αλλά έκφραση της ανάγκης για να ανταποκριθεί η εκπαίδευση στις απαιτήσεις της Κοινωνίας της Γνώσης.

Η Π.Ε.ΚΑ.Π. τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η Πληροφορική αποτελεί διακριτή επιστήμη με τεχνολογία που έχει διεπιστημονικά και διαθεματικά χαρακτηριστικά και διασχίζει όλα τα επιστημονικά πεδία. Ο πληροφορικός γραμματισμός, η ανάπτυξη αλγοριθμικής και κριτικής σκέψης και η ικανότητα επίλυσης πραγματικών προβλημάτων από όλους τους μαθητές με χρήση υπολογιστών, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητα στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας και γιαυτό πρέπει να είναι οι στόχοι του κάθε σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.

Υπενθυμίζουμε ότι σε πανελλήνια έρευνα κοινής γνώμης που διεξήγαγε το ίδιο το υπουργείο, οι ερωτώμενοι δήλωσαν σε ποσοστό 84,3% ότι επιθυμούν την διδασκαλία της Πληροφορικής ως υποχρεωτικού μαθήματος σε όλο το Λύκειο (2). Ταυτόχρονα επιστημονικές ενώσεις, Πανεπιστήμια αλλά και επαγγελματικοί φορείς όπως ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) διαμαρτυρήθηκαν με ανακοινώσεις τους για την υποβάθμιση της Πληροφορικής.

Η Π.Ε.ΚΑ.Π. διαπιστώνει ότι με βάση την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας θα υπάρχουν μαθητές που θα τελειώνουν το Λύκειο χωρίς να έχουν διδαχθεί ούτε μια ώρα το αντικείμενο της Πληροφορικής. Θα αποφοιτούν δηλ. από το επονομαζόμενο «Ψηφιακό Σχολείο» χωρίς να έχουν διδαχθεί τις βασικές γνώσεις της επιστήμης στην οποία αποκλειστικά στηρίζεται η Ψηφιακή Τεχνολογία.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το Υπουργείο δεν παρουσίασε ένα πλήρες σχέδιο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ώστε να εκτιμηθεί πλήρως η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Η Π.Ε.ΚΑ.Π. θεωρεί ότι θα έπρεπε να ανακοινωθούν ταυτόχρονα με τις προτάσεις για το Νέο Λύκειο και αυτές για τη δομή του Γυμνασίου και του Τεχνολογικού Λυκείου (Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση), καθώς και ο νέος τρόπος εισαγωγής των φοιτητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σχετικά με τις συγκριμένες προτάσεις του Υπουργείου για το Νέο Λύκειο, η Π.Ε.ΚΑ.Π. αντιπροτείνει τα εξής:

1) Για την Α’ Λυκείου:
Πρόταση Υπουργείου: Δεν υπάρχει μάθημα Πληροφορικής.
Πρόταση Π.Ε.ΚΑ.Π.: 2-ωρο υποχρεωτικό μάθημα γενικής Παιδείας
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικό μάθημα Πληροφορικής στην Α’ Λυκείου το οποίο θα αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων Πληροφορικής του Γυμνασίου, με σκοπό την ενίσχυση του Πληροφορικού γραμματισμού των μαθητών.

Η απουσία της Πληροφορικής στην Α’ Λυκείου, θα δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή συνέχεια της διδασκαλίας της στις επόμενες τάξεις και μεγάλο κενό ιδιαίτερα στους μαθητές που θα θελήσουν να ακολουθήσουν τις κατευθύνσεις στις οποίες είναι απαραίτητη. Ειδικά για ένα μεταβατικό διάστημα 6-7 ετών και μέχρι να εφαρμοστεί πλήρως το σχέδιο για διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλους τους μαθητές και σε όλα τα Δημοτικά σχολεία (και όχι μόνο στα 800 που εφαρμόζεται το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΕΑΕΠ -), οι μαθητές δεν θα έχουν όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες χρήσης υπολογιστών που το υπουργείο ισχυρίζεται ότι θα έχουν στο τέλος της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο.

Συγκεκριμένα οι μαθητές που φοιτούν τώρα στο Γυμνάσιο, ή βρίσκονται σε Δημοτικά που δεν ακολουθούν το ΕΑΕΠ, μέχρι τη Β’ Λυκείου θα έχουν παρακολουθήσει συνολικά 60-70 ώρες Πληροφορικής στο πλαίσιο του μονόωρου μαθήματος που υπάρχει στο Γυμνάσιο και αν μάλιστα δεν επιλέξουν στη Β’ και Γ’ Λυκείου το μάθημα της Πληροφορικής, θα τελειώσουν το Λύκειο με ουσιαστικά μηδαμινές γνώσεις Πληροφορικής.

Επαναλαμβάνουμε με την ευκαιρία αυτή ότι οι γνώσεις που το υπουργείο ισχυρίζεται ότι θα έχουν οι μαθητές στο τέλος της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, δεν ταυτίζονται με τις βασικές γνώσεις της επιστήμης της Πληροφορικής αλλά με δεξιότητες χρήσης των υπολογιστών και κάποιων εφαρμογών τους που σκοπό έχουν να δημιουργούν απλούς χρήστες της τεχνολογίας. Είναι επίσης γνώσεις που πολύ γρήγορα απαξιώνονται, πράγμα που και το ίδιο το κράτος έχει αναγνωρίσει και γιαυτό έχει θεσμοθετήσει με νόμο ότι η ισχύς των διαφόρων πιστοποιητικών χρήσης υπολογιστών έχει τριετή μόνο διάρκεια.

2) Β’ Λυκείου:
2.1) Κατεύθυνση Α
Πρόταση Υπουργείου: Υποχρεωτική επιλογή 2 ώρες από το ζεύγος «Βιολογία» ή «Επιστήμη Υπολογιστών».
Πρόταση Π.Ε.ΚΑ.Π.: 2-ωρο υποχρεωτικό μάθημα «Επιστήμη των Υπολογιστών».

Θα πρέπει να σημειώσουμε το πρωτοφανές φαινόμενο δύο από τα πλέον σύγχρονα μαθήματα, η Βιολογία και η Πληροφορική –και μόνο αυτά από όλα τα μαθήματα- στην πρόταση του υπουργείου να είναι αλληλοαποκλειόμενα. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής υποχρεούται να επιλέξει από την Β’ Λυκείου την ειδικότητα σπουδών που θα ακολουθήσει, αποκλείοντας την εκπαίδευση του στην άλλη επιστήμη αλλά και την ουσιαστική δυνατότητα να αλλάξει την επιλογή του στην Γ’ Λυκείου (3)

2.2) Κατεύθυνση Β
Πρόταση Υπουργείου: 2 ώρες μάθημα επιλογής: «Εφαρμογές Υπολογιστών».
Πρόταση Π.Ε.ΚΑ.Π.: 2-ωρο υποχρεωτικό μάθημα με ονομασία «Πληροφορική»
Η Πληροφορική έχει χρήσεις και εφαρμογές και στις θεωρητικές επιστήμες και οι μαθητές που θα εισαχθούν σε αντίστοιχες σχολές θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις.

3) Γ’ Λυκείου:
3.1) Κατεύθυνση Α
Πρόταση Υπουργείου: Υποχρεωτική επιλογή 4 ώρες από το ζεύγος «Βιολογία» ή «Επιστήμη των Υπολογιστών».
Πρόταση Π.Ε.ΚΑ.Π.: να μην υπάρχει αλληλοαποκλεισμός του μαθήματος της Επιστήμης των Υπολογιστών με την Βιολογία.

3.2) Κατεύθυνση ΑΒ
Πρόταση Υπουργείου: Υποχρεωτικό 3 ώρες Εφαρμογές Πληροφορικής.
Πρόταση Π.Ε.ΚΑ.Π.: όπως έχει αλλά με ονομασία «Πληροφορική»

3.3) Κατεύθυνση Β
Πρόταση Υπουργείου: δεν υπάρχει μάθημα Πληροφορικής
Πρόταση Π.Ε.ΚΑ.Π.: 2-ωρο υποχρεωτικό μάθημα Πληροφορικής για τους ίδιους λόγους που το προτείνουμε και στη Β’ Λυκείου στην Κατεύθυνση Β.

4) Η Π.Ε.ΚΑ.Π. θεωρεί αυτονόητο ότι το μάθημα της Πληροφορικής θα είναι αυξημένης βαρύτητας για την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικά σε σχολές και τμήματα με βασικό αντικείμενο την Πληροφορική. Θεωρεί επίσης ότι η φύση όλων των μαθημάτων στο Λύκειο θα είναι εργαστηριακή, όχι μόνο γιατί το αντικείμενο είναι εφαρμοσμένο, αλλά και γιατί το εργαστήριο είναι ο κατάλληλος χώρος για την καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικών μεθόδων μάθησης και εφαρμογής της μεθόδου Project.

Η Π.Ε.ΚΑ.Π. ως ο επιστημονικός εκπρόσωπος των καθηγητών Πληροφορικής, έχει την επιστημονική πληρότητα και τη θέληση να συμμετάσχει στον καθορισμό του αναλυτικού προγράμματος του κάθε μαθήματος σε κάθε τάξη. Για το λόγο αυτό έχει διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη σύνταξη των αναλυτικών προγραμμάτων και τη συγγραφή βιβλίων.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

Ο Γενικός Γραμματέας                                  Ο Πρόεδρος
Στ. Κουνάδης                                          Αρ. Λούβρης

Πηγή: ΠΕΚΑΠ

Το πλήρες κείμενο

2 thoughts on “Θέσεις της Π.Ε.ΚΑ.Π. για την Πληροφορική στο Νέο Λύκειο

  1. Παράθεμα: Θέσεις της Π.Ε.ΚΑ.Π. για την Πληροφορική στο Νέο Λύκειο « δημαρεσης

  2. Παράθεμα: Θέσεις της Π.Ε.ΚΑ.Π. για την Πληροφορική στο Νέο Λύκειο (via ΜΕ ΑΠΟΨΗ) | αἰέν ἀριστεύειν

Σχολιάστε εδώ:

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.