ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ / ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ / Διαδίκτυο / Κοινωνία / ΜΜΕ / Ντοκουμέντα / Προκλήσεις / Πολιτική / Τεχνολογία

Face control από τον αστυνόμο Facebook;

http://wp.me/pV3ZJ-1G0

Το καλοκαίρι (αρχές Αυγούστου) το Facebook «αποφάσισε» να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό μου (και φυσικά και της σελίδας του blog εκεί).

Όπως είναι φυσικό, έστειλα ερώτημα στην ομάδα διαχείρισης για να με ενημερώσουν για το λόγο που απενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός. Να σημειώσω ότι δεν πρόκειται για απενεργοποίηση που έγινε μετά από αναφορές σε μένα γιατί σε τέτοια περίπτωση το λένε αμέσως και δεν ζητούν άλλα στοιχεία.

Η απάντησή τους με ξάφνιασε, αλλά περισσότερο με προβλημάτισε για να μην πω ότι με εξόργισε.

Δείτε τι μου απάντησαν (το επισυνάπτω από το mail που πήρα και πιο κάτω μεταφρασμένο):

Hi,

At this time, we can’t verify the ownership of this account. Please reply to this email and attach a digital image of your government-issued identification. We will permanently delete our record of this digital image from our servers once we use it to confirm your identity.

The ID you attach:

– Must be government-issued (ex: passport, driver’s license)
– Must be in color
– Must clearly show your full name, date of birth, and photo

If possible, please save this file as a JPEG. Black out any personal information (ex: address, license number) that we don’t need to confirm your identity.

Note that we need you to send an appropriate ID before we can take any action on your account. Sorry for the inconvenience.

Thanks,

….. ΟΝΟΜΑ
User Operations
Facebook

Μεταφρασμένο:

 Γεια σας,

Αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την κυριότητα του λογαριασμού αυτού. Απαντήστε σε αυτό το μήνυμα και επισυνάψτε μια ψηφιακή εικόνα που εκδίδεται από την κυβέρνηση-ταυτότητας σας. Εμείς θα διαγράψουμε μόνιμα την καταχώρησή μας (record) αυτής της ψηφιακής εικόνας από τους διακομιστές μας μόλις το χρησιμοποιήσουμε για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας.

Το ID που θα επισυνάψετε:

– Πρέπει να εκδίδονται από την κυβέρνηση (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης)
– Πρέπει να είναι έγχρωμο
– Πρέπει να φέρει σαφώς το ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησης και φωτογραφία

Εάν είναι δυνατόν, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το αρχείο ως JPEG. Μαυρίστε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση, αριθμός άδειας) που δεν χρειαζόμαστε για επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Σημειώστε ότι χρειαζόμαστε να αποστείλετε το κατάλληλο αναγνωριστικό για να μπορέσουμε να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια στο λογαριασμό σας. Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Ευχαριστούμε,

….. ΟΝΟΜΑ
User Operations (Λειτουργίες χρηστών)
Facebook

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΣΤΕΙΛΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ)

To: The Facebook Team
Subject: Re: My Personal Profile was Disabled

I still waiting to inform me why my account has been disabled. Did I violate the rules of using Facebook?
Please inform me because I really can’t understand what’s going wrong and my account is disabled.
Thanks in advanced!

Μεταφρασμένο:

Ακόμα περιμένω να με ενημερώσετε γιατί ο λογαριασμός μου έχει απενεργοποιηθεί. Μήπως παραβίασα τους κανόνες της χρήσης του Facebook;
Παρακαλώ να με ενημερώσετε γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα και ο λογαριασμός μου έχει απενεργοποιηθεί.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ):

Hi,

We need to verify your identity before we can grant you access to this account.

If you do not have a government-issued photo ID, please reply to this email and attach copies of at least TWO documents that are from a respected institution (for example: business, school) and combined show your full name, birthday, and picture.We encourage you to cover any personal information (for example: address, license number) that we don’t need to confirm your identity.

Some examples of acceptable documents include:

– School or work ID
– Library card
– Utility bill
– Credit card (with the number blacked out)
– Birth certificate

If possible, please save this file as a JPEG. Once we receive a clear image of your identification, we will reevaluate the status of your account and permanently delete your attached identification document from our servers.

Please note that we will be unable to process your request unless you send in proper identification.

Thanks,
……ΟΝΟΜΑ
User Operations
Facebook

Μεταφρασμένο:

 Γεια σας,

Πρέπει να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας για να μπορέσουμε να να σας δώσουμε πρόσβαση σε αυτόν το λογαριασμό.

Εάν δεν έχετε ταυτότητα με φωτογραφία που εκδίδεται από την κυβέρνηση, απαντήστε σε αυτό το e-mail και επισυνάψτε αντίγραφα τουλάχιστον ΔΥΟ έγγράφων που προέρχονται από έναν σεβαστό φορέα (για παράδειγμα: τις επιχειρήσεις, το σχολείο) και σε συνδυασμό δείχνουν το πλήρες όνομά σας, τα γενέθλια, και εικόνα .

Σας παροτρύνουμε να καλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα: διεύθυνση, τον αριθμό της άδειας) που δεν χρειαζόμαστε για επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Μερικά παραδείγματα των αποδεκτών εγγράφων περιλαμβάνονται:

– ID σχολείο ή την εργασία
– Κάρτα Βιβλιοθήκης
– Λογαριασμός Επιχείρησης Κοινής Ωφελείας
– Πιστωτική κάρτα (με τον αριθμό σκοτεινό χρώμα)
– Πιστοποιητικό γέννησης

Εάν είναι δυνατόν, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το αρχείο ως JPEG. Μόλις λάβουμε μια σαφή εικόνα της ταυτότητας σας, θα αξιολογήσουμε εκ νέου την κατάσταση του λογαριασμού σας και θα διαγράψουμε οριστικά από τους διακομιστές μας το συνημμένο έγγραφο για αναγνώριση σας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας εκτός εάν αποστείλετε το ορθό πιστοποιητικό ταυτοποίησης.

Ευχαριστούμε,

 ….. ΟΝΟΜΑ
User Operations (Λειτουργίες χρηστών)
Facebook

ΦΙΜΩΣΗΤι είναι όλα αυτά; Έχουν σχέση με τη «δημοκρατία» της κοινωνικής δικτύωσης; Από πού κι ως πού το Facebook ανέλαβε το ρόλο του αστυνόμου και απαιτεί ταυτότητες και άλλα κρατικά έγγραφα για να επαληθεύσει την ταυτότητα των χρηστών του;

Και πού είναι η προσωπική μας ασφάλεια; Ποιος είναι ο διαχειριστής που απάντησε στο mail, ο οποίος εμφανίζει μόνο το μικρό του όνομα αλλά απαιτεί τα πλήρη στοιχεία μου; Και αν είναι όλα αυτά σωστά, τότε θα έπρεπε κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού στο Facebook να στέλνουμε αυτά που μου ζήτησαν και να απαγορεύουν να χρησιμοποιούμε ψευδώνυμα. Ο λογαριασμός είχε δημιουργηθεί πριν από δυο χρόνια χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Να επισημάνω επίσης ότι δεν είχα δημιουργήσει ποτέ δεύτερο προφίλ, κάτι που δεν συμβαίνει με όλους τους χρήστες στο Facebook (πολλαπλοί λογαριασμοί).

Κάτι δεν πάει καλά με όλη την ιστορία, η οποία σίγουρα θα έχει συμβεί και σε πολλούς από σας. Από την άλλη, τι θα κερδίσει η διαχείριση του Facebook από ένα αντίγραφο κρατικού εγγράφου ΧΩΡΙΣ τον αριθμό (πχ της ταυτότητας); Πώς είναι δυνατόν να κάνει διασταύρωση ότι εγώ είμαι και όχι κάποιος άλλος τη στιγμή που η φωτογραφία μου δεν είναι γνωστή σε κανέναν στο Facebook και τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας για έλεγχο … μου ζητάει να τον σβήσω; Γιατί τα ζητάει λοιπόν;

Είναι δεδομένο ότι κανένα στοιχείο από αυτά που μου ζήτησαν δεν θα στείλω (ελπίζω κι εσείς να μην στείλατε προσωπικά σας δεδομένα σε ανάλογες περιπτώσεις).

Άλλη μια ωραία απόδειξη της λεγόμενης ελεύθερης διακίνησης ιδεών στα πλαίσια της «δημοκρατίας» στο διαδίκτυο από τη μια και της περίφημης «κοινωνικής δικτύωσης» από την άλλη … αρκεί βέβαια να μας πεις ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ.

Για μένα λογικοφανής εξήγηση δεν υπάρχει … Εκτός αν από facebook μετονομάστηκε σε face control.

-VAG-

29 thoughts on “Face control από τον αστυνόμο Facebook;

 1. Κάτι παρόμοιο «περιεργο»συνέβη και σε εμένα…:/
  Έχω μια φίλη-γειτόνισσα της οποίας ο υπολογιστής έχει χαλάσει προσωρινά και μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, χρησιμοποιεί τον δικό μου μαζί με εμένα, για να μπαίνει στο Facebook κλπ.Πριν από μερικές ημέρες, που λέτε, η φίλη μου μπήκε σε μια ιστοσελίδα που αντιτίθεται στο κόμμα της Χρυσης Αυγής (είναι πολύ γνωστή σελίδα στο Facebook, δεν είναι ανάγκη πιστεύω να αναφέρω τον τίτλο της) και άφησε μερικά σχόλια.Μεταξύ των οποίων, και μια απάντηση σε μια κοπέλα η οποία (προφανώς) υποστήριζε την οργάνωση και είχε γράψει στον τοίχο της σελίδας εκείνης, βρίζοντας άσχημα τους διαχειριστές και τους followers της.ΤΟΝΙΖΩ ότι δεν της απάντησε υποτιμητικά, ούτε τής απεύθυνε κάποιο υβριστικό λόγο.Συγκεκριμένα, έγραψε κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά:»Αφού δεν σε βρίσκουν σύμφωνη τα πιστεύω αυτής της σελίδας, γιατί σχολιάζεις;Μην τα διαβάζεις, ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ!».
  Την επόμενη μέρα, η φίλη μου προσπάθησε να συνδεθεί στο Facebook και έμεινε…μόλις έβαζε κωδικό και ηλ.διεύθυνση,τής έβγαινε στην οθόνη ένα μήνυμα που έλεγε ότι ο λογαριασμός της φαίνεται ότι δεν είναι πραγματικός και πως πρέπει να τον «επαληθεύσει» δίνοντας αριθμό τηλεφώνου!Μετά από αυτό το σοκ, πήραμε και δεύτερο:προσπάθησα εγώ αυτή τη φορά να συνδεθώ και μού έβγαζε το ίδιο μήνυμα…και όχι μόνο σε εμένα, αλλά και σε όλους τους φίλους μας, οι οποίοι είναι όλοι και όλοι 3!Μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφω, τα προφίλ μας παραμένουν κλειδωμένα…και δεν έχουμε ιδέα γιατί συνέβη αυτό, έτσι στα καλά καθούμενα!
  Σκεφτόμαστε μάλιστα, όλοι εκτός από την προαναφερθείσα υπομονετική φίλη μου, να διαγράψουμε τους λογαριασμούς μας διαγράφοντας τα mail μας, ή να τους αφήσουμε έτσι [γιατί τηλέφωνο ή, ακόμα χειρότερα, αστυνομική ταυτότητα (που ζητάει σε περίπτωση που δε δοθεί το πρώτο!) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ στο μεγαλύτερο μέσο ηλεκτρονικού φακελώματος, δηλαδή το Facebook!]…Έτσι κι αλλιώς, προσωπικά δεδομένα και φωτογραφιες δε δημοσιοποιούσαμε ποτέ.
  Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό…

  • Αυτό δεν έχει σχέση με το Facebook,και κατά σύμπτωση μου έχει συμβεί κι εμένα_όχι την επόμενη μέρα,αλλά μετά λίγες ώρες.Εκείνοι που δεν τους άρεσαν τα γραπτά σας (είτε είσασταν υπέρ της Χ.Α. και μιλούσατε με αντίθετους,είτε είσασταν εναντίον και συνομιλούσατε με υποστηρικτές) απλούστατα σας έκαναν όλοι μαζί αναφορά,και είχατε το αποτέλεσμα που αναφέρατε.Στην περίπτωσή μου πάντως,αναγκαστικά ξαναέφτιαξα τον λογαριασμό που δεν είχε κανέναν φίλο(γιατί τον χρησιμοποιώ μόνο για να ενημερώνομαι από σελίδες),και δεν ξαναασχολήθηκα με τους μπουζουκοκέφαλους.Ούτε έγραψα,ούτε θέλω να μου απαντούν.

 2. Παράθεμα: Μήπως φθάσαμε στὴν στιγμὴ τῆς φιμώσεως; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 3. Παράθεμα: Face control από τον αστυνόμο Facebook; |

Σχολιάστε εδώ:

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.