ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ / ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ / Διαδίκτυο / Κοινωνία / ΜΜΕ / Ντοκουμέντα / Προκλήσεις / Πολιτική / Τεχνολογία

Face control από τον αστυνόμο Facebook;

http://wp.me/pV3ZJ-1G0

Το καλοκαίρι (αρχές Αυγούστου) το Facebook «αποφάσισε» να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό μου (και φυσικά και της σελίδας του blog εκεί).

Όπως είναι φυσικό, έστειλα ερώτημα στην ομάδα διαχείρισης για να με ενημερώσουν για το λόγο που απενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός. Να σημειώσω ότι δεν πρόκειται για απενεργοποίηση που έγινε μετά από αναφορές σε μένα γιατί σε τέτοια περίπτωση το λένε αμέσως και δεν ζητούν άλλα στοιχεία.

Η απάντησή τους με ξάφνιασε, αλλά περισσότερο με προβλημάτισε για να μην πω ότι με εξόργισε.

Δείτε τι μου απάντησαν (το επισυνάπτω από το mail που πήρα και πιο κάτω μεταφρασμένο):

Hi,

At this time, we can’t verify the ownership of this account. Please reply to this email and attach a digital image of your government-issued identification. We will permanently delete our record of this digital image from our servers once we use it to confirm your identity.

The ID you attach:

– Must be government-issued (ex: passport, driver’s license)
– Must be in color
– Must clearly show your full name, date of birth, and photo

If possible, please save this file as a JPEG. Black out any personal information (ex: address, license number) that we don’t need to confirm your identity.

Note that we need you to send an appropriate ID before we can take any action on your account. Sorry for the inconvenience.

Thanks,

….. ΟΝΟΜΑ
User Operations
Facebook

Μεταφρασμένο:

 Γεια σας,

Αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την κυριότητα του λογαριασμού αυτού. Απαντήστε σε αυτό το μήνυμα και επισυνάψτε μια ψηφιακή εικόνα που εκδίδεται από την κυβέρνηση-ταυτότητας σας. Εμείς θα διαγράψουμε μόνιμα την καταχώρησή μας (record) αυτής της ψηφιακής εικόνας από τους διακομιστές μας μόλις το χρησιμοποιήσουμε για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας.

Το ID που θα επισυνάψετε:

– Πρέπει να εκδίδονται από την κυβέρνηση (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης)
– Πρέπει να είναι έγχρωμο
– Πρέπει να φέρει σαφώς το ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησης και φωτογραφία

Εάν είναι δυνατόν, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το αρχείο ως JPEG. Μαυρίστε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση, αριθμός άδειας) που δεν χρειαζόμαστε για επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Σημειώστε ότι χρειαζόμαστε να αποστείλετε το κατάλληλο αναγνωριστικό για να μπορέσουμε να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια στο λογαριασμό σας. Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Ευχαριστούμε,

….. ΟΝΟΜΑ
User Operations (Λειτουργίες χρηστών)
Facebook

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΣΤΕΙΛΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ)

To: The Facebook Team
Subject: Re: My Personal Profile was Disabled

I still waiting to inform me why my account has been disabled. Did I violate the rules of using Facebook?
Please inform me because I really can’t understand what’s going wrong and my account is disabled.
Thanks in advanced!

Μεταφρασμένο:

Ακόμα περιμένω να με ενημερώσετε γιατί ο λογαριασμός μου έχει απενεργοποιηθεί. Μήπως παραβίασα τους κανόνες της χρήσης του Facebook;
Παρακαλώ να με ενημερώσετε γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα και ο λογαριασμός μου έχει απενεργοποιηθεί.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ):

Hi,

We need to verify your identity before we can grant you access to this account.

If you do not have a government-issued photo ID, please reply to this email and attach copies of at least TWO documents that are from a respected institution (for example: business, school) and combined show your full name, birthday, and picture.We encourage you to cover any personal information (for example: address, license number) that we don’t need to confirm your identity.

Some examples of acceptable documents include:

– School or work ID
– Library card
– Utility bill
– Credit card (with the number blacked out)
– Birth certificate

If possible, please save this file as a JPEG. Once we receive a clear image of your identification, we will reevaluate the status of your account and permanently delete your attached identification document from our servers.

Please note that we will be unable to process your request unless you send in proper identification.

Thanks,
……ΟΝΟΜΑ
User Operations
Facebook

Μεταφρασμένο:

 Γεια σας,

Πρέπει να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας για να μπορέσουμε να να σας δώσουμε πρόσβαση σε αυτόν το λογαριασμό.

Εάν δεν έχετε ταυτότητα με φωτογραφία που εκδίδεται από την κυβέρνηση, απαντήστε σε αυτό το e-mail και επισυνάψτε αντίγραφα τουλάχιστον ΔΥΟ έγγράφων που προέρχονται από έναν σεβαστό φορέα (για παράδειγμα: τις επιχειρήσεις, το σχολείο) και σε συνδυασμό δείχνουν το πλήρες όνομά σας, τα γενέθλια, και εικόνα .

Σας παροτρύνουμε να καλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα: διεύθυνση, τον αριθμό της άδειας) που δεν χρειαζόμαστε για επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Μερικά παραδείγματα των αποδεκτών εγγράφων περιλαμβάνονται:

– ID σχολείο ή την εργασία
– Κάρτα Βιβλιοθήκης
– Λογαριασμός Επιχείρησης Κοινής Ωφελείας
– Πιστωτική κάρτα (με τον αριθμό σκοτεινό χρώμα)
– Πιστοποιητικό γέννησης

Εάν είναι δυνατόν, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το αρχείο ως JPEG. Μόλις λάβουμε μια σαφή εικόνα της ταυτότητας σας, θα αξιολογήσουμε εκ νέου την κατάσταση του λογαριασμού σας και θα διαγράψουμε οριστικά από τους διακομιστές μας το συνημμένο έγγραφο για αναγνώριση σας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας εκτός εάν αποστείλετε το ορθό πιστοποιητικό ταυτοποίησης.

Ευχαριστούμε,

 ….. ΟΝΟΜΑ
User Operations (Λειτουργίες χρηστών)
Facebook

ΦΙΜΩΣΗΤι είναι όλα αυτά; Έχουν σχέση με τη «δημοκρατία» της κοινωνικής δικτύωσης; Από πού κι ως πού το Facebook ανέλαβε το ρόλο του αστυνόμου και απαιτεί ταυτότητες και άλλα κρατικά έγγραφα για να επαληθεύσει την ταυτότητα των χρηστών του;

Και πού είναι η προσωπική μας ασφάλεια; Ποιος είναι ο διαχειριστής που απάντησε στο mail, ο οποίος εμφανίζει μόνο το μικρό του όνομα αλλά απαιτεί τα πλήρη στοιχεία μου; Και αν είναι όλα αυτά σωστά, τότε θα έπρεπε κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού στο Facebook να στέλνουμε αυτά που μου ζήτησαν και να απαγορεύουν να χρησιμοποιούμε ψευδώνυμα. Ο λογαριασμός είχε δημιουργηθεί πριν από δυο χρόνια χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Να επισημάνω επίσης ότι δεν είχα δημιουργήσει ποτέ δεύτερο προφίλ, κάτι που δεν συμβαίνει με όλους τους χρήστες στο Facebook (πολλαπλοί λογαριασμοί).

Κάτι δεν πάει καλά με όλη την ιστορία, η οποία σίγουρα θα έχει συμβεί και σε πολλούς από σας. Από την άλλη, τι θα κερδίσει η διαχείριση του Facebook από ένα αντίγραφο κρατικού εγγράφου ΧΩΡΙΣ τον αριθμό (πχ της ταυτότητας); Πώς είναι δυνατόν να κάνει διασταύρωση ότι εγώ είμαι και όχι κάποιος άλλος τη στιγμή που η φωτογραφία μου δεν είναι γνωστή σε κανέναν στο Facebook και τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας για έλεγχο … μου ζητάει να τον σβήσω; Γιατί τα ζητάει λοιπόν;

Είναι δεδομένο ότι κανένα στοιχείο από αυτά που μου ζήτησαν δεν θα στείλω (ελπίζω κι εσείς να μην στείλατε προσωπικά σας δεδομένα σε ανάλογες περιπτώσεις).

Άλλη μια ωραία απόδειξη της λεγόμενης ελεύθερης διακίνησης ιδεών στα πλαίσια της «δημοκρατίας» στο διαδίκτυο από τη μια και της περίφημης «κοινωνικής δικτύωσης» από την άλλη … αρκεί βέβαια να μας πεις ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ.

Για μένα λογικοφανής εξήγηση δεν υπάρχει … Εκτός αν από facebook μετονομάστηκε σε face control.

-VAG-

29 thoughts on “Face control από τον αστυνόμο Facebook;

 1. Ελάτε να τους κόψουμε τον κόλο. Εδώ είναι Ελλάδα.Δεν περνάνε αυτά σε μας.Να το κρατήσουν το παρανοικό δημιούργημά τους,και όσοι έχουν κολλήσει στην οθόνη εδώ μέσα να ξαναβρούν την ζωή τους. Ναι,αλλά πρώτα να μας επιτρέπουν να σβήσουμε ό,τι έχουμε γράψει.

 2. Παράθεμα: Face control από τον αστυνόμο Facebook; (via ΜΕ ΑΠΟΨΗ) | αἰέν ἀριστεύειν

 3. Είναι τρομερό! Το ίδιο ακριβώς έπαθα και εγώ με το ιστολόγιο μου. Το προηγούμενο προφίλ μου κλειδώθηκε εν μία νυκτί ανευ λόγου και αιτίας… Σε ερωτήσεις προς τους υπευθύνους του facebook, το μόνο που μου ζητούσαν συνεχώς ήταν να τους στείλω την αστυνομική μου ταυτότητα για να το ξεκλειδώσουν!

  Πράγμα το οποίο δεν επρόκειτο να γίνει για αυτό έκανα καινούργιο προφίλ…

  Μάλιστα ετοίμαζα και εγώ αντίστοιχο άρθρο προς ενημέρωση, αλλά το παρόν με καλύπτει απόλυτα και θα το αναδημοσιεύσω!

   • Κι εγώ έπαθα το ίδιο προχτές φίλε Vag.Πριν μου τύχει, διάβασα από άλλους τα ίδια.Και μάλιστα τους έστειλα μήνυμα ότι θα τους κάνω μήνυση για υπεξαίρεση,γιατί όταν κάποιος κρατάει κάτι δικό σου παράνομα αυτό λέγεται υπεξαίρεση.

     • Άνοιξα τώρα το Google,έγραψα «»μήνυση στο Facebook…»»βγήκε πλήθος ατομων που τους έχει μηνύσει για το ίδιο θέμα.Αυτή η ιστορία γίνεται τουλάχιστον δύο χρόνια,όπως πήρε το μάτι μου. Δεν φαντάζεσαι βέβαια να μου απαντήσουν,αλλά κι εγώ δεν είμαι βλάκας να τσακώνομαι χωρίς λόγο και να ξοδεύομαι. Προς το παρόν. Γιατί τώρα που φουσκώνει το ποτάμι και κάθε στιγμή μαζεύονται δυσαρεστημένοι,με οργάνωση μπορεί να γίνει δουλειά. Κατ’αρχήν δεν ξέρω αν δικαιούται ο καθένας να ζητάει ταυτότητες. Μετά δεν ξέρω τι σχέση έχουν αυτοί με την ελληνική νομοθεσία. Τέλος δεν ξέρω ποιός φορέας είναι αρμόδιος. Συνήγορος του πολίτη? Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων? Και γιατί δεν τους ρωτάω? Γιατί ξέρω την απάντηση. Θα δηλώσουν όλοι άγνοια. Πάντως με μηνύματα δεν βγάζεις άκρη, τη στιγμή που αυτοί οικονομάνε δισεκατομμύρια και απαξιούν να κάνουν κέντρο εξυπηρέτησης σωστό. Πάνω δεξιά λογαριασμός, ρυθμίσεις απορρήτου, βγαίνει σελίδα, τέλος σελίδας γράφει προσωπικό απόρρητο. Το άνοιξα, έχει ένα κατεβατό, και στην αρχή λέει να τους στείλουμε γράμμα. Διεύθυνση: 1601 S.California Avenue, Palo Alto, Ca 94304. Μπορεί και να τους γράψω. Πριν από αυτό όμως θα σιγουρευτώ ότι δεν θα με «γράψουν» εκείνοι.

 4. ΑΥΤΟ είναι ΠΟΛΥ παράξενο, και δεν το έχω ξανακούσει σε σχέση με το FAcebook. Επειδή τώρα τελευταία ΔΥΟ γνωστοί μου έπεσαν θύμα hacking του Yahoo λογαριασμού τους, αναρωτιέμαι μήπως συμβαίνει το ίδιο τώρα και στο Facebook. Δηλ. κάποιοι hackers συνδεδεμένοι με το οργανωμένο έγκλημα κλειδώνουν τους λογαριασμούς και μετά ζητούν φωτογραφίες και ημερομηνία γέννησης ως αντάλλαγμα, στοιχεία τα οποία μετά πουλούν σε όσους φτιάχνουν πλαστές ταυτότητες.

  Γι αυτό συνηστώ φυσικά ποτέ να μην αποστέλλετε φωτογραφίες ταυτότητας (έτσι κι αλλιώς, τι να τις κάνει το Facebook; Μήπως σας έχει γνωρίσει ποτέ από κοντά, ή παρακολουθούν τις φωτό που ανεβάζει το χρήστης και θέλουν να κάνουν σύγκριση; Είναι απαράδεκτο).

  Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πας στο Facebook.com και να διαμαρτυρηθείς γι αυτή την ιστορία σε κάποιο επιβεβαιωμένο ιμείλ/φόρμα που θα βρεις εκεί. Δες ΕΔΩ: «Known Issues on FacebookReport» http://www.facebook.com/KnownIssues?v=app_4949752878
  και ειδικά «Privacy, Hacked Accounts, Spam, and Security Issues».

  ΑΝ σου επιβεβαιώσουν ότι όντως τα ζητά αυτά το Facebook, στείλ’ τους μια ψεύτικη φωτό από το ίντερνετ να δούμε πώς θα αντιδράσουν!

  • Στο link που γράφεις πήγα και έκανα το αρχικό αίτημα. Τους είπα γιατί απενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός και έστειλαν mail σε αυτό που είχα κάνει εγγραφή. Το mail του διαχειριστή που έβαλα στο άρθρο είναι το ίδιο κάθε φορά.

   (σε απορία σου στο olympia.gr): Η σελίδα του blog στο facebook έκλεισε (μαζί με το λογαριασμό μου).
   Το blog εδώ (ακόμα) λειτουργεί κανονικά. Εννοείται ότι έκανα άλλο προφίλ στο facebook.

  • Ούτε εγώ το έχω ξανά ακούσει , γιαυτό όπως σας είπε και ο προηγούμενος συνομιλητή σας( B )σας συνιστώ προσοχή . Επειδή είμαι σε θέση να ξέρω αρκετά από διαχείριση κοινωνικών δικτύων,όλα τα δίκτυα και ειδικά το Facebook δεν απενεργοποιούν με αυτό τον τρόπο τα προφίλ . Το πιο πιθανό είναι να έχετε πέσει θύμα απάτης..

 5. Παράθεμα: σκαθάρι

 6. Πριν 1-2 μήνες,διάβασα ότι η υπεύθυνη (…..) του fb, αδελφή του φερόμενου ως ιδιοκτήτη,ανακοίνωσε ότι θα ζητάνε από όλους τα πραγματικά τους ονόματα δήθεν για να σταματήσει το bullying kai to trolling. Bullying=τρομοκρατία άλλων χρηστών, trolling αυτό που κάνουν κάτι κοπρίτες που μπαίνουν σε διάφορες σελίδες και λένε σαχλαμάρες.
  Το τι να τις κάνουν τις ταυτότητες,είναι πολύ απλό,δεδομένου ότι από πίσω είναι η CIA.Επίσης τελευταία,γράφτηκε κάπου ότι στην Αγγλία κάποιοι φωτογράφισαν εκατοντάδες περαστικούς,δήθεν «»με την άδειά τους»», και βρήκαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς είχε προφίλ στο fb. Γράψτε στο Google κάτι απλό, όπως π.χ. «»το facebook ζητάει ταυτότητες, ή κάτι ανάλογο, και θα δείτε τι γίνεται.Το απλούστερο είναι να κάνουμε όλοι δεύτερο προφίλ, και πριν από αυτό να τυπώσουμε ό,τι έχουμε στο προφίλ μας για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Όμως αυτοί δεν το σβήνουν το προφίλ, απλώς εμείς δεν μπορούμε να μπούμε. Εκείνοι μπορούν.Εκεί μέσα μπορεί να έχουμε φωτογραφίες φανερές σε λίγους, μπορεί να έχουμε μηνύματα που μας χρειάζονται,μπορεί να έχουμε «»φίλους»» που να τους μιλάμε εμείς αλλά να μην μπορεί να τους βρει κανείς σε αναζήτηση.
  Κι εγώ σκέφτηκα να τους κοροϊδέψω. Φωτοτυπία ταυτότητος, μπλάνκο σέ όλα τα στοιχεία,συμβατική γραφομηχανή, κολλάω και μία άσχετη φωτογραφία,και το στέλνω. Και να το ανακαλύψουν, πώς θα καταγγείλουν οι παράνομοι την παρανομία την δική μου.
  Απλώς δεν είναι σωστό. Όχι αυτό που θα κάνω εγώ. Αυτό που κάνουν αυτοί οι ρουφιάνοι δεν είναι σωστό.

  • Αυτό κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι τελείως μπούρδα.Το να υποψιάζεται δηλαδή το Facebook πλαστούς λογαριασμούς γι’ αυτούς τους λόγους… όλη αυτή η πολιτική οδηγεί στο να μπλοκάρονται αθώα άτομα που απλά θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και να προστατέψουν τα δεδομένα τους, ενώ οι πραγματικά πλαστοί λογαριασμοί συνεχίζουν να υπάρχουν, ανενόχλητοι…Για να δώσω ένα παράδειγμα:Έχω πέσει θύμα cyber bullying από ένα τρελό άτομο που διατηρεί πολλαπλούς λογαριασμούς σε Facebook και Youtube, κι όμως, αυτή η τόσο πολυσυζητημένη «πολιτική προστασίας» δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα…Το άτομο αυτό τη σκαπουλάρει επειδή βάζει για φωτογραφίες προφίλ φωτογραφίες άλλων ατόμων από κοινωνικά δίκτυα, ή απλά «κοινόχρηστες» φωτογραφίες μοντέλων κλπ, και το ίδιο συμβαίνει και με τα ονόματα που χρησιμοποιεί.Αποτέλεσμα;Αυτός/ή περνιέται για πραγματικό άτομο από το Facebook εξαιτίας των αληθοφανών δεδομένων του και συνεχίζει ακάθεκτος/η να ενοχλεί τους χρήστες, ενώ ακόμη κι αν κάποιος τον κάνει report, φτιάχνει αμέσως άλλα τρία προφίλ με τον τρόπο που περιέγραψα και δεν τρέχει κάστανο…την ίδια ώρα που εγώ, που δεν έχω καμία φωτογραφία μου και δεν ενοχλώ κανέναν, την παθαίνω γι’ αυτό το λόγο και μπλοκάρομαι έτσι ξαφνικά…
   Και μετά σου λένε για προστασία…προστασία να σου πετύχει, μάπα η δουλειά!Απορώ ποιοί λαμπροί εγκέφαλοι τις εμπνέονται όλες αυτές τις μαγκιές…

 7. Μάγκες, το θέμα είναι πολύ απλό!
  Όλοι οι άνθρωποι φακελώνονται !
  Όταν εντοπίζουν κάποιον για τον οποίο δεν έχουν στοιχεία ή αρκετά στοιχεία, τότε θέλουν να τα εξασφαλίσουν!

 8. Διέγραψα όλους τους λογαριασμούς μου από όλα τα «κοινωνικά» δίκτυα τύπου FB πριν ενάμιση περίπου χρόνο. Όσο ασχολήθηκα με ιστότοπους όπως το FB, έχανα χρόνο ως ενεργός πολίτης για να αποφύγουμε τη διάλυση και υποδούλωση της χώρας μας. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε ότι η πατρίδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ. Ας αναλάβει ο καθένας δράση όπου και όπως μπορεί πριν είναι αργά για όλους μας. Ο εχθρός βρίσκεται ήδη εντός των τειχών και εύχομαι να μην επαληθευτεί το «Τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιμπραμένων, ἡμεῖς ἄδομεν» του Θουκυδίδη αναφερόμενου στην αδιαφορία που οδήγησε τελικά την πολιτεία των Αθηναίων σε καταστροφή.

 9. Καλησπέρα παιδιά και από εμένα. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω σε όποιον ξέρει να μου απαντήσει. Υπάρχει κάποιος τρόπος να σβήσω πρώτα όλα τα στοιχεία μου από το FB και μετά να απενεργοποιήσω τον λογαριμασμό έτσι ώστε τα στοιχεία μου μετά να είναι απόρρητα? Ή μήπως δεν έχει καμία σημασία το αν τα σβήσω ή όχι?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων, καλή δύναμη σε όλους.

  • (άποψή μου)
   Είτε τα διαγράψεις είτε όχι είναι ήδη αποθηκευμένα και δεν θα γίνει φυσική διαγραφή. Το FB δεν διαγράφει δεδομένα. Ό,τι φαίνεται διαγραμμένο είναι απλά μια εικονική διαγραφή.

 10. Άνοιξε το Google και γράψε «φοιτητής αγανακτισμένος με το facebook επειδή κρατάει προσωπικά δεδομένα».Θα βγουν σελίδες που λένε ότι δεν σβήνεται τίποτε,ούτε κάν τα μηνύματα που διαγράφηκαν.

 11. Ειναι πολυ απογοητευτικο να ξερεις οτι παραβιαζουν το απορρητο σου και να μην μπορεις να κανεις τιποτε γι αυτο.Σε ποιον να απευθυνθεις…Εγω προτεινω σε ολους τα εξης:1)Μην ασχοληθειτε με τον παλιο σας λογαριασμο (εννοειται οτι δεν τους κανουμε τη χαρη να αυτοφακελωθουμε).Οπως αναφερθηκε και παραπανω φυσικη διαγραφη δεν υπαρχει…Οτι στοιχεια ειχε ο παλιος σου λογαριασμος τα εχουν.Τελος.Δεν κερδιζουμε κατι με το να κοπιαζουμε να διαγραψουμε κατι που ειναι φυσικα αδυνατο να διαγραφει.αυτο που μπορουμε να κανουμε ομως ειναι το εξης:2) Μια μηνυση για υπεξαιρεση ειναι οτι καλυτερο οπως επισης αναφερθηκε παραπανω.Πρεπει να υπαρξει καποια αντιδραση τοσο στο συγκεκριμενο θεμα οσο και γενικα..3) Απο δω και περα αποφυγετε να γινετε μελος ακομα και στην πιο απλη σελιδα ποσο μαλλον στο ‘μεγαθηριο’ facebook και αν αποφασισετε τελικα να κανετε sign up , αποφυγετε να δωσετε οποιοδηποτε προσωπικο σας στοιχειο. Μπορει να μην το εχετε ακομα διαννοηθει αλλα ακομα και το youtube ειναι ενα μικρο παραδειγμα ΄φακελωματος’. Αμα δεν μπορειτε να καταλαβετε το πως απλα ψαξτε λιγακι πληροφοριες για το πως λειτουργουν τα cookies που χρησιμοποιυν οι browsers σας. Εχουν αποθρασυνθει τελειως ολοι τους ,ολοι αυτοι που θελουν να σας φακελωσουν..Τι νομιζετε οτι ειναι το ACTA .. Το υπερτατο φακελωμα.Και εμεις φυσικα θα το ανεχτουμε οπως κανανε και οι πατεραδες μας στην εποχη τους με τα αντιστοιχα θεματα πνευματικης ιδιοκτησιας με τους ραδιοφωνικους σταθμους και τις τηλεορασεις στα καφενεια..Δυστυχως ειμαστε η πολυ περιορισμενοι διανοητικα η ανοητα αδιαφοροι για την καθημερινη παραβιαση των δικαιωματων μας . Τελος. Θα ηθελα να απαντησω και σε ενα προηγουμενο σχολιο οτι υπαιτιοι για το προβλημα αυτο με το FAILBOOK ειναι καποιοι hackers.Μην πλαναστε…Το προβλημα αυτο εχει αναφερθει στο facebook απο χιλιαδες χρηστες εδω και 2 ολοκληρα χρονια.Λετε να μην μας προειδοποιουσαν οι υπευθυνοι του facebook για το τι πρεπει να αποφυγουμε? Συγγνωμη αν σας κουρασα αλλα ηρθε η ωρα να ξυπνησουμε λιγακι..

Σχολιάστε εδώ:

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.