Γενικά

Αναπότρεπτη έξοδος.

γραφει ο αρισταρχος Το τηλέφωνο χτύπησε δαιμονισμένα για χιλιοστή φορά. Τούριξε μια κλεφτή ματιά 69440..…. Το ίδιο νούμερο η ίδια εταιρεία και πάντα για τον ίδιο λόγο. Πέμπτη ληξιπρόθεσμη δόση και το σύνολον τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ. Το ενυπόθηκο δάνειο και η αδυναμία αποπληρωμής του. “Ποιος είναι;” ακούστηκε απ’ την κουζίνα η φωνή της γυναίκας … Συνέχεια

Βαθμολογία: